SERAP DUYGULU

ANA SAYFA  »  MAKALELER  »  HAMİLELİK & TÜP BEBEK   »  KARIM BİR BEN DOKUZ DOĞURDUM- Hamilelik ve Baba Olmak

KARIM BİR BEN DOKUZ DOĞURDUM- Hamilelik ve Baba Olmak

Hamilelik ve Baba Olmak
Hamilelik ve Baba Olmak

Hamilelik bir kadın için en özel dönemlerden biridir.Özellikle istenilen ve beklenen bir bebeğin heyecanı kelimelerle tarif edilemez. Bebek sahibi olmak bundan sonraki hayatın tamamen değişeceğini ve her şeyin doğacak minik varlığın çevresinde döneceğini peşin peşin kabul etmek demektir.
Anne olmak doğanın kadınlara verdiği muhteşem bir hediyedir, hem hamilelik hem de doğum tam anlamıyla bir mucizeler bütünüdür. Ancak durum babalar açısından annelere göre daha farklıdır. Baba olmak;
• annenin yaşayabildiği pek çok duygudan mahrum kalmaktır,
• bütün hamilelik sürecine başından sonuna kadar seyirci kalmaktır,
• bazen ikinci plana düşmeyi göze alabilmektir,
• her zaman yardıma ve desteğe hazır olmak,hatta sonsuz bir anlayışa sahip olmayı becerebilmektir,
• hem dışardan izleme sabrını gösterip,hem de hamilelikle ilgili bütün aşamaları çok iyi bilecek kadar ilgili olabilmektir.
• Doğacak bebeğe,daha doğmadan aşık olmayı başarabilmektir.
Bütün bunlar sevimli gibi dursa da aslında çok zor koşullardır ve maalesef bu anlamda babaları çok zor durumlara düşürebilir.

Hamilelikte baba adayı neler hisseder?

Anne, çocuğunu karnında taşıdığı 9 ay boyunca onunla fiziksel, biyolojik ve duygusal bir bağ kurmaktayken babanın böyle bir yakınlık şansı yoktur. Her şey annenin kendi bedeni içinde olup bitmekte ve gebeliğin sonunda baba olacak erkek, bütün bu olan bitene seyirci kalmaktadır. Tüm bu aşamalarda baba hep dışarıdan izleyici konumundadır. Bebek daha doğmadan annesini fiziksel bir varlık olarak algılarken baba ona tamamen yabancı ve dışarıda bir varlıktır. Anneyle bebek arasındaki biyolojik ve duygusal bağ, gebelikle beraber başlamıştır ancak erkek bu bağı kendisi kurmak zorundadır. Maalesef baba, bu birlikteliğe çok gecikmeli olarak katılmaktadır. Aslında baba olmak göründüğünden daha da zordur.

Eşler, çocuk sahibi olmaya hazır olduklarını düşünseler bile hamileliğin aşamaları boyunca bir erkek çok farklı duygu durumları yaşar. Bazen, ikinci plana düştüğü hissine kapılabilir.
Artık eşinden eskisi kadar ilgi görmeyeceği ve doğacak bebeğin kendisinden daha çok sevileceği endişesine kapılabilir. Bebeğe karşı nasıl bir tavır geliştireceği konusunda ciddi bocalamalar içine girer.
Çevreden gelen tepkiler, baba adayının daha doğmadan bebeği sevmesi gerektiği yönündedir.
Oysa baba adayı henüz görmediği, tanımadığı ve bir bağ kuramadığı bu minik varlığı sevip sevemeyeceği konusunda kendi içinde çelişkilere düşer. Üstelik bu çelişkileri hem eşine yansıtmayacak, hem de son derece anlayışlı bir eş ve baba adayı görüntüsü çizecektir. Bu nedenle karmaşık duygularla dolu bir duygu durumu yaşaması normal karşılanmalıdır.

Anne adayının doğum süreci başladığında baba adayı neler hisseder? 

Böyle bir durumda hemen hemen bütün baba adayları doğal olarak paniğe kapılırlar. Düşünüldüğünde kaç baba adayı böyle bir olayı sık sık yaşamıştır ki? Ya da kaç baba adayı bu durumda sakin kalmayı başarabilmiştir? Elbette ki baba adayı da birazdan onu adaylıktan çıkarıp, gerçek baba konumuna yükseltecek olan bebeğinin doğumunda heyecanlanır.
Bu son derece normal bir duygu durumudur. Bütün mesele annenin de paniğe kapılmasına yol açacak kadar ya da ortalığı karma karışık bir duruma getirerek işleri daha da zorlaştıracak kadar aşırı bir heyecan yaşamadan kontrollü olmayı başarabilmektir.

Baba adayını doğum süreci başladığında aslında pek çok nedenden dolayı heyecan yaşamaktadır:
• Eşine olumsuz bir şey olmasından,
• Bebeğinin sağlıklı doğup doğmayacağından,
• İşlerin ters gidebileceğinden,
• Bebeğine karşı sevgi hissetmeyeceği gibi endişelerden dolayı ciddi olarak heyecanlanır ve korkar.

Baba kendini nasıl sakin tutmalı ve evden çıkarken nelere dikkat etmelidir? 

Son yıllarda baba adayları da hamile olan eşleriyle birlikte pek çok bilgilendirme seminerlerine ve kurslara katılmakta, hem hamilelik hem de doğumla ilgili gerekli bilgileri alabilmektedirler.
Özellikle doğum süreciyle ilgili ciddi anlamda donanım kazanabildikleri bu türde kursların büyük yararı vardır. Eşiyle birlikte hastaneye kadar olan yol arkadaşlığında neler yapabileceğinden, hazırlıksız yakalanılmış bir erken doğum başlangıcında nasıl davranması gerektiğine kadar her şeyi öğrenebildikleri bu seminer ya da kurslar sonucu baba adaylarının endişeleri belirgin şekilde azalmaktadır.
Bütün bir hamilelik sürecinde ihtiyaç duyması muhtemel pek çok şeyi öğrenmesi dışında hem psikolojik olarak hem de bebeğin ve annenin gereksinim duyacağı malzemelerin hazırlanması aşamasında yine en büyük destekçi babanın kendisi olacaktır. Sakin kalması gereken ilk kişi babadır. Doğuma giderken önceden hazırlanmış eşyaların takibini de baba yapacağından onun soğukkanlı olması çok önemlidir. Önerimiz böyle heyecanlı bir durum nedeniyle çıkılacak yolculukta arabayı babanın kullanmaması olacaktır.

Bu süreçte anne adayı babaya nasıl destek olmalıdır? 

Her ne kadar kurslara gidilse de, baba adayı yeterli derecede bilgi sahibi olsa da hamilelik ve doğum gibi özel süreçlerde asıl sakin tarafın anne adayı olduğunu görüyoruz. Kadınlar hem doğanın onlara verdiği doğurganlık hediyesi nedeniyle hem de daha dirençli olmaları nedeniyle bu doğum sürecinde baba adayını psikolojik olarak destekleyebilecek kadar güçlü ve soğukkanlı davranabilmekteler.

Hamilelik sırasında kadın, yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimler dolayısıyla çevresinden ve özellikle eşinden sonsuz bir anlayış bekler. Erkeklerin kendi duygu ve isteklerini geri plana atarak anneye karşı daha duyarlı olması istenir. Erkekleri ürküten bir diğer konu da budur.
Oysa burada babaya asıl yardımcı olacak kişi de yine eşidir. Her ne kadar hamileliğin verdiği yoğun hormonal dengesizlikler yaşıyor olsa da annenin babayla her şeyi paylaşması ve tüm doktor kontrollerine birlikte gitmeleri babayı da sürecin içine çekmesi bakımından çok önemlidir.

Doğumhanenin kapısında bekleyen baba adayı neler hisseder? 

O muhteşem an gelip de baba adayı doğumhane kapısında beklemeye başlamışsa,heyecan olabilecek en üst noktadadır artık.
• İçerde neler olup bittiğinden,
• Her şeyin yolunda olup olmadığından
• Eşi ve bebeğinin sağlık durumlarından
• Doğumhaneye girip girmemesi gerektiğinden emin olamaz ve zamanın asla geçmeyeceğini, o kapının asla açılmayacağını düşünür.

Bu heyecandan dolayıdır ki son yıllarda pek çok baba adayı doğum sırasında eşinin yanında olmayı, bu süreci birlikte yaşamayı tercih etmektedir. Doğumhanenin kapısında bekleyen bir baba adayı, heyecandan düşüp bayılmak dahil her tür tepkiyi verebilir ve bu durumun da anlayışla karşılanması gerekir.

Bebeğin doğum haberini alan baba neler hisseder? 

Uzun süredir beklenen an budur. Sağlıklı doğmuş bir bebek sahi olduğunun haberini almak. Bu en inanılmaz anlardan biridir, çünkü artık biyolojik olarak bir babadır.
O ana kadar kendi genlerini vermekten başka bir rolü olmayan erkekten, gebeliğin bitimiyle beraber minik bebeğe babalık etmesi beklenmektedir. Yoğun endişe duygularıyla beraber çok sevinçlidir ve uçlarda dolaşan duygu durumları yaşar. Endişelidir çünkü; 
• Acaba iyi bir baba olabilecek midir?
• Onu sağlıklı büyütebilecek midir?
• Çocuk sahibi olmak önemli bir sorumluluktur, bu sorumluluğun altından kalkabilecek midir?
• Eşinin gözünde kendi konumu ne olacaktır?
• Çocuğunu herkesin ondan beklediği şekilde sevebilecek midir?
İster anne olsun isterse baba, çocuk sahibi olmak insan hayatı için çok ciddi bir yükümlülük ve kararlar bütünüdür. Bundan dolayı yaşanan her türlü duygu son derece normaldir.

Bebeğini ilk gördüğünde baba neler hisseder?

Kendi kanını kendi genlerini taşıyan küçücük bir canlıyı görmek artık uzun hamilelik sürecinin en heyecanlı olan son bölümüdür. Tam dokuz ay boyunca süren heyecanlı ve bilinmezlerle dolu hamilelik nihayet bitmiştir. Bebeğini ilk defa gören baba adayları genellikle duruma çok hazırlıksız yakalanırlar ve çok ürkerler. 
Bir bebeğin bu kadar küçük olabileceğini gördükten sonra ona dokunmaktan korkmak, kucağa almayı reddetmek sıklıkla görülen tepkilerdendir. Bilinmelidir ki sevgi emektir. Zaman içinde birbirine alışmaya başlayan baba ve çocuk arasındaki ilişki yerine oturacaktır.

Öneriler

Gerçekten de sevgi, emek ve çaba ister.
Genellikle, yoğun karmaşaların ardından baba ile çocuk arasında çok sıcak ilişkiler kurulduğu bilinmektedir. Ancak bazı durumlarda baba, tam tersi bir tepki gösterebilir. Açıkça ifade etmese bile çocuğa mesafeli ve ilgisiz davranabilir
Erkeklerin genel olarak hamilelik ve babalık hakkındaki endişelerini başkalarıyla paylaşmadıklarını bilmek gerekir. Bu durumda babaya yardım elini yine anne ve daha önceden baba olmuş yakınlar uzatmalıdır.
Baba olmakla ilgili bir kitap okumak, benzer kaygıları yaşamış insanların deneyimlerini dinlemek çok yararlı olabilir ya da artık günümüzde yaygınlaşmaya başlayan anne baba destek gruplarına katılmasını sağlamak da iyi bir yöntemdir.
Doğumdan sonra babanın bebeğiyle zaman geçirmesi baba ve çocuk arasında sağlıklı bir ilişki kurulması bakımından çok etkili olacaktır.
Anneler, bebeğin her ihtiyacıyla sadece kendilerinin ilgilenmeleri gerektiğini düşünürlerse de işin içine babayı katmak, bebeğin beslenmesini ve banyosunu babaya yaptırmak güzel bir terapi yöntemidir. Aynı şekilde bebeği uyutmak, ona ninni söylemek baba ve çocuk arasında paylaşılan zamanı artırarak bağlılığı güçlendirecektir.
Yapılan araştırmalar kadınların annelik rolünü benimsemekte babalar kadar zorlanmadıklarını
göstermektedir. Bebek, 6 aylık olduğunda anne ve bebek arasındaki iletişim bir düzene oturmaktadır. Oysa erkeklerde bu alışma sürecinin 18 aya kadar uzadığı görülmektedir.
Annelere önerimiz; bebeklerini hayatlarının tek odak noktası haline getirmemeleri ve işler düzene girmeye başladığı andan itibaren eşlerine daha doğrusu birbirlerine daha fazla vakit ayırmalarıdır. Bebeği aile büyüklerine bırakarak yalnız kalabilecekleri ortamlar yaratmak her iki taraf için de rahatlatıcı ve birleştirici olacaktır. Hatta bunu bir oyun haline getirip beraber vakit geçirmek için fırsatlar yaratmak, tanışmalarının ilk zamanlarındaki buluşmaların tadında kaçamaklar yaşamak önerilen bir yöntemdir.

[2014-03-30]


Paylaşım:

BU YAZILAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:


Notice: Undefined index: sayfakatid in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1953

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1527

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1527
esinizi-doguma-hazirlayin-649

EŞİNİZİ DOĞUMA HAZIRLAYIN

Özellikle ilk kez çocuk sahibi olacak baba adayları için durum gerçekten çok heyecan verici ve ürkütücü olabilir. O nedenle daha önce ...


Notice: Undefined index: sayfakatid in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1953

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1527

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1527
hamilelik-629

HAMİLELİK ve Anne Adayının Korkuları

Hamilelik bir kadın için hem fiziksel,h em psikolojik hem de toplumsal olarak hayatı boyunca yaşayabileceği en özel süreçlerden biridir. Bu aslında ...


Notice: Undefined index: sayfakatid in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1953

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1527

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1527
hamilelikte-dogum-fobisi-302

HAMİLELİKTE DOĞUM FOBİSİ

Doğum fobisi genellikle hamilelerde görülmekle birlikte hemen hemen bütün kadınların az ya da çok yaşadıkları bir korku türüdür.Diğer pek çok korku ...


Notice: Undefined index: sayfakatid in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1953

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1527

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/serapduygu/domains/serapduygulu.com.tr/public_html/fonksiyonlar.php on line 1527
lohusalik-depresyonu-farkindalik-haftasi-616

LOHUSALIK DEPRESYONU FARKINDALIK HAFTASI

Lohusalık Depresyonu olarak tanımlanan durum, aynı zamanda Doğum Sonrası Depresyon olarak bildiğimiz durumdur. Lohusa Depresyonu'nun Biyolojik ve Psikolojik olmak üzere iki yönü ...


MAKALELER
MAKALELER

Çocuk&Ergen, Yetişkin, Aile, Eğitim, Anne&Baba ... konulu makaleler.

VİDEOLAR
VİDEOLAR

Video arşivi, TV programları...

FOTOĞRAF GALERİSİ
FOTOĞRAF GALERİSİ

Sunum, seminer, söyleşi, eğitim çalışmalarımıza ait fotoğraflar.

BİZDEN HABERLER
BİZDEN HABERLER

Ne zaman neredeyiz? Bizi bu köşeden takip edebilirsiniz?

BASINDA BİZ
BASINDA BİZ

Bizimle ilgili basında yer alan haber, makale ve görseller...

2020. Site içeriğinin telif hakları SERAP DUYGULU'ya aittir.

Avinga | XML