EŞLER ARASINDA İLETİŞİM

Eşler Arasında İletişim

Eşler Arasında İletişim

Evlilikler bilindiği gibi bir hayatı birlikte sürdürmek ve hayatın sorumluluklarını paylaşmak amacıyla kurulur. Aslında olayın güdüler kısmını düşündüğümüzde asıl amaç soyun devamını sağlamaktır ve bu yolla nesilden nesile yaşam sürdürülmektedir.

Toplumsal amacı yönünden bakıldığında evlilik, klasik tabiriyle acı tatlı pek çok olayın yaşanabileceği ve böyle anlarda da yanı başında elini uzatabileceği bir eş bulmanın diğer adıdır.

Evlilik gibi hem toplumsal hem de bireysel bir ilişkide birçok açıdan farklı paylaşımlar vardır. Ancak her şeyin öncesinde ve temelinde olan en önemli konu ise eşler arasındaki iletişimdir.
 

İletişim nedir?

Kişiler arasında birbirini anlamaya ve farkında olmaya yönelik her tür davranışa kısaca iletişim diyoruz. Bir iletişimden bahsedebilmek için iletişimde mesajı alan ve mesajı veren olmak üzere en az iki kişi olmalıdır ve dolayısıyla iletişim taraflı bir eylemdir. Aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreç sağlıklı işliyorsa, taraflar birbiriyle empati kurabiliyorsa, birbirlerini fark etmişlerse ve anlamaya çalışıyorlarsa iletişimin de sağlıklı olduğunu düşünürüz.

Bir bebek bile daha doğar doğmaz çevresiyle iletişim halindedir. Sesleri dinler, duyduklarına tepki vermeye çalışır. Dolayısıyla iletişim hayatın olmazsa olmazlarındandır.

Farklı içerikleriyle iletişim dediğimiz kavram aslında son derece ilginç tanımlamalar içerir: Sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim vb.gibi değişik içeriklerle karşımıza çıkar.
 

Eşlerin birbiriyle iletişimi

Burada aynı hayatı paylaşan insanlardan bahsediyorsak iletişim daha önemli bir hal alır. İletişim iki kişinin birbirini fark ettiği anda başlıyor ve evlilikte hem anlık hem de süreğen bir ilişki olduğunu vurgulamak gerekiyor. Anlık iletişim, o anı ilgilendiren o an oluşup gelişen olaylara dönük iletişimdir. Süreğen iletişim ise bir süreci kapsayan ve eşlerin birbirine dönük ilişkilerinin sınırını da belirleyen iletişim şeklidir.

İletişim aynı zamanda hem sosyal hem de özneldir. Sosyal yönü kişilerin dışarıdaki insanlara karşı takındığı bütün tavır ve tutumlardan oluşur. Kendisini tanımladığı ve konumlandırdığı her kişilik örüntüsü sosyal iletişimin bir parçasıdır.

Öznel yönü ise, asıl yapısının temelidir ve olaylara bakış açısından yorumlama şekline kadar kişinin kendi iç dünyasını ifade eden kısmıdır.
Bütün bu yönlerini göz önünde bulundurarak iletişimin düzeyi ve olmazsa olmazları nelerdir, o kısmını ele almak gerekiyor.
 

Sağlıklı iletişim nasıl olmalıdır?

Evlilik bir kurumdur ve bu kurumun temel taşları da anne baba ya da diğer deyimle kadın ve erkek olduğuna göre bu kurumun önce sağlıklı bir ilişkiyle başlamış olması beklenir. Bunun ifadesi nedir dersek,

Bu tip temel koşullar oluşmamışsa ya da eksikse, bunlar tamamlanmadan sağlıklı bir iletişimden ve dolayısıyla da sağlıklı bir ilişkiden söz edemeyiz.
 

Sağlıklı iletişimin engelleri

İlişkiler ve iletişim konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre özellikle bize çok tanıdık gelen engeller olduğunu görüyoruz:

 

Sağlıklı iletişim için

Eşler arasında sağlıklı bir iletişim için öncelikle eşlerin evliliğe bakış açılarının net olması gerekiyor:

Bizler maalesef evliliği hep iki kişinin tek kişi gibi yaşayacağı ve düşüneceği bir kurum olarak kabul etme eğilimindeyiz. Oysa evlilik bunun tam tersidir. İki kişinin yine iki ayrı kişi olarak bir arada yaşamayı becerebilmesidir.

Kişilerin birbirini bir şeyler için zorlamadığı, temel ilkenin önce birbirine güven ve saygı göstermek olduğu evliliklerde iletişim kanalları da açıktır.
Bireylerin samimi ve doğal oldukları, birbirlerine saygılı davrandığı bütün ilişkilerde bu böyledir. Sağlıklı iletişim öncelikle birbirini anlamaya çalışmaktan geçer. 

 

Öneriler

Eşler doğru ve sağlıklı iletişim için çok basit bazı kuralları bilirlerse işler daha kolaylaşır.

Bu şekilde pek çok madde sıralayabiliriz ancak iletişimin kesin olarak bir kuralı vardır: Konuşmak ve birbirini anlamaya çalışmak. Bunu başarınca diğer her şey mümkün olur.

 
 
 

 

Diğer Yazılar:

 

Tümünü Gör

MAKALELER
MAKALELER

Çocuk&Ergen, Yetişkin, Aile, Eğitim, Anne&Baba ... konulu makaleler.

VİDEOLAR
VİDEOLAR

Video arşivi, TV programları...

FOTOĞRAF GALERİSİ
FOTOĞRAF GALERİSİ

Sunum, seminer, söyleşi, eğitim çalışmalarımıza ait fotoğraflar.

BİZDEN HABERLER
BİZDEN HABERLER

Ne zaman neredeyiz? Bizi bu köşeden takip edebilirsiniz?

BASINDA BİZ
BASINDA BİZ

Bizimle ilgili basında yer alan haber, makale ve görseller...

 
 
 
 

Copyright © 2019 SERAP DUYGULU. Tüm hakları saklıdır. AVİNGA | XML